Pengar är inte allt – brukar man säga. Men jag tror att de flesta är beredda på att hålla med om att pengar ändå är viktigt. Men är vissa former av pengar viktigare än andra? Och i så fall vilka?

Det dyker upp nya valutor hela tiden. En av de senaste är kryptovalutan iota, som lanserades förra sommaren. Men hur ska man avgöra vilka som är världens viktigaste valutor? Här är några valutor som är värda att hålla koll på. Med hänsyn till ekonomiska, politiska och kulturella perspektiv:

  • Dollar. Den amerikanske dollarn är vad som gör att vi förknippar pengar med färgen grönt. Och att den girige har dollartecken i ögonen. Dollarns popkulturella inflytande bygger på ett enormt och utbrett användande – och ingen annan valuta planeten är lika lätt att växla, eller lika vida accepterad som betalningsmetod. Många länder använder dollarn som en inofficiell valuta, andra försöker använda den som riktmärke för var den egna valutans värde. Många naturresursers värde bestäms också i nära relation till dollarn, vilket gör att deras värde fluktuerar med dess växlingskurs.
  • Euro. En viktig hörnsten för den europeiska unionen, eller ett misslyckat försök till en internationell valuta. Folk må ha skilda åsikter om eurons framgång – men ingen kan neka till att valutan är ett ambitiöst projekt. Med ett stort inflytande över den internationella marknaden.
  • Yen. Japanska yen anses av många ekonomer vara den viktigaste valutan i hela den östasiatiska regionen. Den är valutan som det oftast handlas och växlas, kanske eftersom den sedan många år har en mycket låg ränta – vilket gör det aktivt att växla yen mot andra valutor med högre avkastning.

Verklig valuta eller låtsaspengar för kriminella?

  • Bitcoin. De flesta valutor är knutna till en nation eller ett annat slags geografiskt område. Men så är inte fallet med bitcoins – som är en helt decentraliserad kryptovaluta. Mängden bitcoins i världen är statisk – ingen kan någonsin ”trycka” fler, utan den kan snarare jämföras med guld – och måste ”grävas” fram med en slags digital gruvrigg. Fenomenet med bitcoins har på senare tid varit vida omdiskuterats, och valutan legitimitet ifrågasatt: bitcoins har kallats för låtsaspengar och anklagats för att möjliggöra olaglig handel online. Dess skapare är hemlighetsfulla och är bara kända under pseudonymen Satoshi Nakamoto – något som bidrar ytterligare till varför bitcoins fascinerar oss så mycket.