Det är inte ovanligt att en restaurang byter ägare. Men fastän det är vanligt så finns det mycket att tänka på.

Restauranger byter ägare hela tiden i Sverige. Den som har läst lokaltidningar på nätet har t.ex. kunnat läsa om följande överlåtelser:

  • Lion Bar, som finns på flera platser i Stockholm, öppnar restaurang på Hattmakargatan i Gävle, i lokalen där restaurangen East Africa tidigare låg. Mer om detta finns att läsa i Gefle Dagblad.
  • Salih Elma, en känd restaurangprofil i Sollefteå, tar över pizzeria Remsle. Läs mer om detta på Allehanda.se.
  • Söderköpings golfklubbs restaurang, som drivits av klubben efter att tidigare ha arrenderat ut den. Nu tar krögaren Jerney Kovac från Norrköping över. Norrköpings tidningar vet mer.

När en restaurang byter ägare kan det gå till på två sätt. Antingen görs förändringar i lokalen, eller så bibehålls lokalen så som den varit innan. När det gäller de tre nyss nämnda exemplen är det troligt att lokalen i Gävle kommer att genomgå stora förändringar, medan det blir mindre förändringar på golfklubben utanför Söderköping. En golfklubbs restaurang har ju redan en tydlig identitet, medan restaurangen i Gävle kommer att byta inriktning, från östafrikanskt till en typisk stockholmskrog i det lägre prissegmentet.

Det är också skillnad på om man tar över ett bolag som redan driver en restaurang, eller om man tar över en restaurangverksamhet och driver den vidare i ett nytt bolag. I det förra fallet behöver man inte ansöka om serveringstillstånd. Däremot måste ägarförändringen anmälas till kommunen, som ska avgöra om de nya ägarna är lämpliga att inneha serveringstillstånd. Den som istället driver verksamheten vidare i ett nytt företag måste ansöka om serveringstillstånd hos kommunen för det nya företaget.

Övertagande med förändringPizzeria

Den mest genomgripande förändringen är om man tar över en lokal, där det tidigare inte har varit kafé- eller restaurangverksamhet. Å andra sidan är det en och annan som lockas av att bygga upp en verksamhet från grunden, köpa in restaurangutrustning av kvalitet och bestämma var toaletterna ska vara placerade. Det blir förvisso dyrt, vilket gör att det här inte händer särskilt ofta. Pappersarbetet är också omfattande: man måste bl.a. ansöka om bygglov för ändrad verksamhet.

Övertagandet ska också registreras hos miljökontoret i kommunen, och om du vill byta ut skyltarna på fasaden, eller sätta upp nya, måste du ansöka om bygglov för detta. För att kunna ställa ut reklamskyltar på trottoaren måste man däremot söka tillstånd från polisen.

Om man istället tar över en verksamhet utan att göra förändringar av lokalen blir det lite enklare. Det är inte lika många papper att skicka in, men man måste fortfarande söka tillstånd för de förändringar man gör.

Behöver du veta mer om vad det innebär att ta över en restaurang. Bäst information hittar du antagligen hos den kommun i vilken restaurangen finns. På kommunernas sajter brukar det finnas information om vad som gäller, och vart man ska vända sig med eventuella frågor.