Försäkringar är en färskvara så det är viktigt att du ser över dessa när det blir ett ägarbyte – men även kontinuerligt för att hålla dig uppdaterad och få rätt försäkring som täcker det som den ska täcka. När det sker ett ägarbyte är det viktigt att du tar kontakt med en rådgivare som kan ge dig de bästa tipsen och den bästa lösningen så säkerheten och tryggheten ska bli så stor som möjligt. Tänk inte bara på att försäkra en dyr maskin eller bilen utan ha ett helhetstänk så kommer du inte ångra dig om en olycka skulle vara framme.

Utöver det behov av försäkring av verksamheten som företaget har ger vi här några exempel på försäkringar som du bör gå igenom med en rådgivare. När det gäller försäkringar är det dina och ditt företags individuella behov som styr. Här är några exempel på försäkringar som du bör gå igenom med en rådgivare:

  • Sjukförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Dödsfallsförsäkring
  • Pensionsförsäkring
  • Vårdförsäkring

Bra att ha och veta

Brandsäkra dokumentskåp är en bra investering. Visst att du kanske skaffat dig en bra försäkring. Men, har du viktiga papper som brinner upp så finns det inga pengar i världen som kan göra så att dina viktiga papper kommer tillbaka. Tänk även på att ha brandövningar så alla vet vart det ska. Det är alltid viktigt att träna på om en olycka skulle inträffa eller att måla upp ett mörkt scenario för att på detta sätt kunna komma fram till vilka lösningar som skulle passa för att vara beredd när det väl skulle gälla.