Att planera hur överlåtelsen av ett företag ska gå till i detalj är en ganska krävande uppgift. Därför finns det företag och konsulter som har specialiserat sig just på detta. Men även den företagsägare som anlitar en konsult kommer att få sköta en hel del av tankearbetet själv.

Det första och kanske viktigaste beslutet är vem som ska ta över. Där spelar känslor till stor del in, vilket gör att rådgivaren på en banks företagsförmedling inte kan vara till speciellt mycket hjälp. Ett företag är ofta någons skötebarn, och som man inte vill lämna bort till vem som helst, alldeles oavsett de ekonomiska fördelarna.

Därför gäller det att först och främst bestämma sig för vem som är lämplig att driva företaget vidare. Därefter är nästa fråga om det finns andra som kommer att känna sig förfördelade av beslutet. Vad kan göras för att inte väcka ont blod hos dessa? Om flera syskon ska ta över, vad blir då den mest rättvisa lösningen?

Ekonomi och juridik

När den känslomässiga biten är genomförd går man över till de mer ”hårda” bitarna. Här handlar det om att slippa förlora pengar i onödan i samband med överlåtelsen. Olika former av överlåtelse får olika effekter i form av skatt. Dessutom kan en överlåtelse behöva finansieras på olika sätt, och andra utgifter kan också tillkomma. Har den som ska ta över tillräcklig kompetens, eller krävs utbildning av något slag? Och vem ska stå för denna utbildning i så fall?

Nästa steg är pappersarbetet som är förknippat med överlåtelsen. Dokumenten som måste upprättas är bl.a. överlåtelseavtal, gåvobrev, reverser och due dilligence. Ytterligare dokument kan tillkomma.

Pappersarbetet är heller inte helt avslutat när överlåtelsen är i hamn. Men förhoppningsvis blir det roligare nu. Förhoppningsvis har överlåtelsen resulterat i mer pengar på ditt konto, och då är frågan hur dessa ska förvaltas på bästa sätt.