Något som de flesta företagare kan vara överens om är att bokföring och redovisning är A och O för att ett företag ska fungera. Men det är inte bara viktigt för företaget att dessa bitar sköts korrekt, utan det är även olagligt att inte göra det rätt. Många företagare erkänner att de har dålig koll på det här med bokföring och då är det absolut nödvändigt att ta hjälp.

I Skånska Dagbladet kan man läsa om att fem personer nu har dömts för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Personerna arbetade på ett bolag i Lunds kommun och bolaget gick i konkurs 2011. Den bristande bokföringen omfattade enligt åtalet runt 4,4 miljoner kronor i intäkter och årsredovisningen för 2009 hade heller inte lämnats i tid. Följden av detta blev dessutom att beräkning och inkassering av skatt blev försvårad. De personer som dömdes för brottet fick böter alternativt samhällstjänst.

Många företag behöver hjälp med bokföringen1988273-accounts-to-pay

Detta är långt ifrån den enda nyheten vi i år nåtts av som handlar om bokföringsbrott eller skattebrott och många gånger har de som dömts även fått ett näringsförbud. Även om det i många av dessa fall handlar om att man medvetet gjort en felaktig bokföring för att slippa betala skatter och så vidare, är det även en del fall som handlar om att man helt enkelt inte har kunskaperna att bokföra på rätt sätt. Tittar man exempelvis på Kalmar län, som man gjort i den här artikeln, är hela sju av tio små och medelstora företag beroende av hjälp med redovisningen. Att behovet av hjälp är stort har även Bolagsverket sett eftersom det har skett ett ökat antal fel i företags årsredovisningar de senaste åren. Man tror att problemet kan lösas om redovisnings- och bokföringsbranschen mer aktivt berättar om sina tjänster och vad de kan erbjuda. Turligt nog finns sidor som redovisningsofferter.se där man kan jämföra tjänsterna från olika redovisnings- och bokföringsbyråer. Så om du har ett företag som behöver hjälp med redovisningen – jämför redovisning på redovisningsofferter.se.

Så bra koll har företagarna 

För att få koll på hur bra företagen verkligen är på att bokföra rätt, gick de på hallandsposten.se ut och frågade ett antal företagare om just detta. Några av de svar som de fick av företagen var:3625323-close-up-of-businessman-being-unhappy-about-accounting (1)

  • ”Jag har väldigt bra koll och har hållit kurser i bokföring.”
  • ”Lite halvt om halvt. Vi har en revisor som sköter mycket av den åt oss, men vi försöker ändå ha så mycket koll som möjligt på bokföringen.”
  • ”Jag har bra koll. På gymnasiet lästa jag företagsekonomi och kunskaperna sitter kvar.”
  • ”Superkoll! Jag gör all min bokföring själv.”
  • ”Vi låter de som är duktiga på bokföring sköta den biten åt oss.”
  • ”Min mor jobbar på redovisningsbyrå och jag får hjälp av henne.”