Att det fuskas med tidsrapporteringen är ett allt vanligare problem på arbetsmarknaden. Det finns en mängd appar ute som både ska vara enkla för anställda och chefer att använda sig av – ändå förekommer en hel del fusk med in- och utstämpling. GPS-funktion är ett sätt att ta itu med fusket. Transparens och ökad kommunikation är steg två. 

Det är GPS-funktionen på Nubas tidrapportering som kan underlätta löneadministrationen i sitt arbete med att få in korrekt rapporterade timmar. Det är nämligen allt vanligare med saltade rapporter där folk stämplar in- och ut från jobbet först när de sitter på bussen till och från jobbet. Med en GPS kommer den anställdes position registreras och då kan administrationen kontrollera att in- och utstämpling faktiskt sker på jobbet.

Många glömmer stämpla ut

Det finns många exempel på när felaktig tidrapportering kostat tusentals – till och med miljontals – kronor för arbetsgivaren. Senast har vi kunnat läsa om de elva personer som häktades för fusk i assistanshärvan i Malmö. Där hade man bland annat tidsrapporterat arbete för fem personer, trots att brukaren bara hade behov av en assistent. Även om detta är frågan om organiserat fusk så finns det betydande problem som inte alltid har med medvetet fusk att göra: i P4 Västernorrland går det till exempel att lyssna på ett reportage om hur landstingsanställda helt enkelt struntat (eller glömt?) i att stämpla ut någonsin – i något fall har en person fått full löneutbetalning trots att den varit föräldraledig.

Att många glömmer stämpla ut är ett vanligt problem som självklart inte alltid har med medvetet fusk att göra. Därför behövs också smarta tidsappar som känner av när man lämnar arbetsplatsen – och skickar en påminnelse.

Sedan man arbetat med möjligheterna till flextid i den privata sektorn börjar man även ta itu med detta i den offentliga. Det positiva är att man då lättare kan individanpassa arbetstiden för att nå maximal utdelning för det utförda arbetet. Men i kombination med flextiderna behövs med struktur i tidrapporteringen, annars riskerar löneadministrationen att överbelastas av olika arbetstider och det blir då lättare för de anställda att fuska.