Det finns tre saker som verkligen kan ska problem på en arbetsplats, och det är: flytt, byte av ägare eller varsel. Och om ett företag behöver gå igenom detta, är det otroligt viktigt att samtliga chefer för det första är medvetna om detta men även vågar ta i situationen för att hålla den lugn. Ett vanligt många chefer gör, speciellt de chefer som har ett stort personalansvar, är att prata bakom ryggen på de anställda. Det är någonting som arbetstagarna märker av, varpå de snart kommer att prata med varandra och rykten kan med det lätt spridas. Att istället ha öppna kort gör att personalen får en tillit till chefen och inväntar vidare information snarare än att irriterat spekulera med varandra. I dessa situationer är det även viktigt att man som chef visar sina anställda uppskattning, exempelvis genom att skicka gåvokort till anställda eller bjuda in till en after work, middag eller på lunch. Det skapar gemenskap och glädje, som kommer att vara mycket värdefullt för att företaget ska överleva sin kris.

I en artikel från Svenska dagbladets Näringsliv har man skrivit om företag som flyttar och vilka problem det innebär. Just nu ser det ut som en vanlig sak att företag lämnar Sverige, för att hålla sin verksamhet utomlands. Det är någonting som leder till att väldigt många även blir arbetslösa – vilket i sig skapar en oroa för de som är kvar på bolaget. Artikeln från SvD, om företag som lämnar Sverige, har tagit sina uppgifter från en rapport utfärdad av Statistiska Centralbyrån (SCB), och den visar på att antal företagsflyttar varit mycket stor, och mest troligt kommer siffran fortsätta växa. Så här står det:

I undersökningen deltar mer än 600 svenska företag med fler än 100 anställda. Av dem hade 13 procent flyttat en eller flera delar av verksamheten utomlands mellan åren 2009 och 2011. Det innebär att omkring 6 200 jobb i Sverige förlorats, motsvarande i genomsnitt ett av 250 jobb inom näringslivet.

Enligt rapporten har hälften av företagen uppgett att det varit ett strategiskt beslut att flytta, och att det även ibland har varit ett beslut som koncernledningen har tagit. Om flytt utomlands är positivt eller negativt för Sverige finns det skilda åsikter om, men en kan ju tycka att i och med den arbetslöshet som finns i Sverige – kan det vara bra om företagen som erbjuder jobb inte lämnar landet. Men det är ett ämne vi får beröra en annan gång.

En förhoppning om fler företag till landsbygden

Vad som däremot är positivt, är det faktum att ny teknik ger företag möjlighet att flytta ut till landsbygden. Det skriver man om i en artikel från Sveriges Radio, och man menar på att Länsstyrelsens investeringsbidrag för företag som vill flytta från stad till landsbygd är en bidragande orsak. Lassa Eriksson, landsbygdsutvecklare på länsstyrelsen i Västmanland förklarar:

– Jag tror att det kommer bli så att fler flyttar ut. Det blir svårare och svårare för vissa verksamheter i städerna. Det är långa köer i trafiken och dyra markpriser

Vi får bara hoppas att de företag som väljer att flytta – tar med sig alla sina anställda, och ser till att de trivs ordentligt på den nya arbetsmarken.

????????????????????????????????????????