Vad är ergonomi och hur ska vi jobba för att slippa belastningsbesvär eller värk i kroppen?

 

Den Svanenmärkta malmstolen är den kontorsstol som levereras till kontor i hela landet, just för att den är så ergonomisk och enkel att ställa in personliga inställningar på, oavsett hur du är byggd och hur lång du är. Till denna stol finns till och med valet att ha ergonomiska fotstöd som ger avlastning för benen vid stående eller sittande arbete. Vill du förebygga belastningsbesvär som värk i axlar, nacke, rygg och domningar i armar och händer är det bra att ha en ergonomisk arbetsställning. Det bästa för att slippa besvär med värk i kroppen är denna kombination: stöd, avlastning, avslappning och rörelse.

 

Detta är ergonomi

 

Ergonomi definieras av Arbetsmiljöverket som:

 

”Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten.”

På myndighetens sida går det att läsa mer om risker för belastningsskador, om ansvar och förebyggande arbete med just arbetsställning och belastning, samt kunskaper och viktig information kring undvikandet av belastningsbesvär i arbetet. Arbetshöjd och arbetsyta är viktigt, liksom att variera dagen på arbetet med att sitta, stå och gå. Det är med andra ord inte särskilt bra att sitta ner hela dagen, det bästa är att variera sig så mycket som möjligt för att inte kroppen ska ta skada.

 

Även Vårdguiden 1177 skriver mycket om bra arbetsrörelser och belastningsskador, om hur du använder kroppen på ett bra och hälsosamt sätt för att må bra både fysiskt och psykiskt. Läs mer om detta här.