Bolagsverket har nu gjort det ännu smidigare att använda tjänsten för att byta till exempel ägare i ett företag. Man kan nu endast via e-legitimation ansöka om nya ägare och få dessa godkända inom några dagar. Dock så medför detta även ökad risk för att företaget kan bli kapat, därför gäller det att ha extra koll.

I ett tidigare inlägg skrevs det om hur man kan arbeta för att stärka och utveckla sitt företag. Det är viktigt att hela tiden hålla sig på uppdaterad och lära känna allt som har med företaget att göra. Den senaste nyheten att vara medveten om är vikten i att ha uppdaterad kontaktinformation hos Bolagsverket. Där med kan man få information och meddelande om när till exempel ändringar sker i företagets namn.

Som E-kuriren skriver har Bolagsverket öppnat möjligheten att göra ändringar med hjälp av endast e-legitimation. Dock så medför detta även en större chans för bedragare att med förfalskat underlag kunna komma åt företags information och göra ogiltiga ändringar. Bolagsverket menar att man varje dag tar hand om många ansökningar och ändringar varje dag, och om ingenting verkar konstigt väljer man tyvärr inte att ta ärendena vidare för att utesluta misstankar.

Därför är det väldigt viktigt att man nu har koll och anmäler mailadresser och liknande till Bolagsverket för att kunna följa bolaget och få uppdateringar om någon ändring görs i företagets namn. På så sätt kommer man lättare att kunna hålla koll på alla ändringar och även lägga märke till om några skulle vara falska. Det tar nämligen några dagar innan ansökningar går igenom och godkänns vilket ger möjlighet för nuvarande ägare att höra av sig och stoppa ärendet om man hävdar kapning.

Ändra ägare i bolaget – såhär gör du:

  1. På Bolagsverkets hemsida finns en lättillgänglig länk för att göra ändringar av uppgifter i bolaget. Via den länken kommer man att slussas till hemsidan verksamhet.se där man sedan behöver logga in med bank-ID.
  1. Sedan gör man förändringarna och får vänta några dagar för att få den registrerad av Bolagsverket.
  1. Om man på rätt sätt registrerat mailadress och mobilnummer kommer nuvarande ägare att få ett meddelande om att någon ansökt om en ändring. Här finns då chans att upptäcka eventuella kapningar och ogiltiga ansökningar.
  1. När allt gått igenom kommer informationen i ansökan att börja gälla och den nya ägaren av företaget är godkänd.