Det är alltid viktigt med kompetenta chefer, det gör inte bara myndigheten, företaget eller organisationen bättre – men även så att medarbetare trivs. En chef kan också alltid bli bättre.

Hur blir du en bättre chef? Det beror på vad du känner att du behöver förbättra. Med en ekonomiutbildning hos SSE Executive Education integreras akademisk forskning med näringslivet och utbildningarna fokuserar på processer och delar som handlar om att följa upp och stödja affärsmål. Lär dig veta vilka nyckeltal du ska använda och på vilket sätt, samt om ni som företag är rätt organiserat och har processer som hjälper er att nå era mål. Till stor del handlar det mycket om styrning, värdeskapande affärsutveckling och regelrätt finansiell analys. Ämnen som vilken högt uppsatt chef som helst gärna ska ha koll på.

En myndighet med viktiga chefer

Några som verkligen behöver ha koll på detta är cheferna på Finansinspektionen. Denna myndighets viktiga uppgift är nämligen att granska storbankerna i Sverige men även finansiella institut, så att dessa följer reglerna kring penningtvätt bland annat. Finansinspektionen har även skyldighet att straffa och bötfälla de som missköter sig. Myndigheten kallas för FI och granskar även försäkringsföretags hantering av förmånsrätts- och skuldtäckningsregister. Om myndighetens uppdrag går det att läsa mer om på deras hemsida.

Reglerna som Finansinspektionen utgår från när de granskar företag har blivit tuffare. I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur skandalerna samtidigt har blivit fler. I detta räknas allt från Panamahärvan till paradisläckan och Danske Banks Estlandsverksamhet som nyligen uppdagats. Många politiker menar nu att myndighetens tillsyn inte har varit tillräcklig när det gäller just granskning av penningtvätt. I dag finns det 11 personer anställda på avdelningen för penningtvätt, och dessa tjänstemän har bred erfarenhet av både domstolsväsende, svensk förvaltning och finansiell sektor, menar man från Finansinspektionen. Vidare säger man att Sverige är en av de främsta nationer när man bedömer globalt vilka som bäst sköter tillsyn av penningtvätt.