Inom åkerier och budfirmor ligger ett stort fokus på förarna eftersom det är grundbulten i hela verksamheten. Körjournaler och logistik är viktiga inslag i branschen som för övrigt har en tämligen akut brist på utbildade förare med lastbilskörkort. Det har bland annat lett till att företag tar till egna åtgärder.

Smarta lösningar för en fungerande verksamhet

Den digitala revolutionen har påverkat transportbranschen i den meningen att nya smarta lösningar förenklar vardagen för både förare och ledning. Ett exempel är praktiska GPS-lösningar från Northtracker som kan användas vid flera moment i åkerier eller budfirmor. Den svenska tillverkaren har positionerat sig i täten när det kommer till helhetslösningar av gps-spårning. GPS-lösningar gör det möjligt att skapa en funktionell plattform för allt från körjournaler till realtidsspårning och maskinlogistik.

Bristen på lastbilsförare

Även om tekniken banat väg för en betydligt smidigare arbetsvardag inom transportbranschen finns det andra aspekter som ligger på efterkälken. Just nu råder det stor brist på erfarna lastbilsförare med behörighet att köra stora lastbilar. Enligt A-kassan är behovet så stort att branschen på sikt skulle behöva omkring 50 000 förare. Bristen på utbildade förare har i stor utsträckning lett till att många företag blivit tvungna att sälja av fordon.

Kreativa åtgärder

Som ett resultat av det bristande behovet av förare med lastbilskörkort har företag börjat ta till egna initiativ. Post Nord Termo är ett norrländskt åkeri som hittat ett eget sätt för att lösa problemet:

–Vi går ut med att vi utbildar personer med B-körkort och erbjuder dem den utbildning de behöver för att få köra lastbil, säger Fredrik Hedström på företaget. (SR)

 

Näthandeln har starkt bidragit till det ökade behovet av transportlösningar. Fler varor är i rullning och det innebär nya krav på logistik, vilket innebär att efterfrågan på lastbilschaufförer växer.