Det talas mycket om entreprenörskap i dessa dagar. Svenskarna uppmanas att starta företag, och det går även att få bidrag för detta. Även om mycket återstår från politikernas sida för att underlätta för företagare, genom förändring av bl.a. skatteregler, så är det bra att politikerna vet vad det är som skapar välstånd i Sverige.

Något som det däremot inte pratas lika mycket om är vad som ska hända med företaget när den som startat det av en eller annan anledning inte driver det längre. Även entreprenörer går i pension, och en del kan avlida eller bli invalider innan de når pensionsåldern. Faktum är att många rådgivare rekommenderar att man som företagare sätter igång med ägarplaneringen så fort företaget kommit på fötter. Lika gärna som vi vill tro att vi är odödliga, lika gärna vill många företagare tro att deras företag kommer att finnas i all evighet, och att det kommer att de själva som driver det. Än har detta dock aldrig skett.

Börja planera i tid!

Ett företag kan säljas, eller överlåtas på annat sätt. Den som tar över i det senare fallet kan vara något av grundarens barn, eller en anställd. Om företaget ska säljas gäller det att hitta en köpare i tid. Ingen vill tänka på döden, men snabba dödsbud drabbar även företagare. Därför gäller det att vara förberedd. Ju senare man som företagare börjar fundera över dessa saker, desto färre alternativ står en till buds.

Alla företagare har heller inte behov av att ägarplanera. Men då måste man vara medveten om detta. Det finns företag som startas för att kunna säljas med hög förtjänst inom några få år. Det är inget fel i detta, men den som startar ett företag med detta motiv bör ha en plan B. Vad händer om ingen vill köpa, eller om det visar sig att vara mer givande att vara sin egen chef än att tjäna stora pengar.