RSS Tips och råd för företagare

  • An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later.
 
 
 

När företag byter ägare

Det är inte lätt att driva ett eget företag alla gånger. Ett av de tillfällen då det blir som mest komplicerat är när företaget ska överföras till en ny ägare. Det kan handla om att företaget säljs, eller om att ett familjeföretag lämnas över till en ny generation. När ett företag på detta sätt övergår från en ägare till en annan –alldeles oavsett skälen för detta – så har det alltid konsekvenser på flera plan: juridiskt, ekonomiskt och ofta också känslomässigt. Ett flertal banker erbjuder hjälp och rådgivning för att denna process ska gå så smärtfritt som möjligt.

Skattemässiga konsekvenser

En företagsöverlåtelse från den nuvarande ägaren till en ny får nästan alltid konsekvenser på det skattemässiga planet för båda parter. Inte minst kan säljaren få betala en kännbar förmögenhetsskatt. Den exakta skattemässiga situationen beror dock av flera faktorer, däribland om verksamheten bedrivs i form av en enskild firma eller som ett bolag. I en enskild firma blir överlåtelsen den sista affärshändelsen i det gamla företaget. Detta innebär att företagets tillgångar säljs ut, och varje enskild tillgång överlåts för sig. Den som tar över startar alltså ett nytt företag, om än med samma tillgångar som den förra firman hade. Om verksamheten istället bedrivs i form av ett bolag – aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag – kan det istället överlåtas som en gåva. Det går även att lämna över företaget genom att överlåta aktier eller andelar i det.

Den känslomässiga biten

Företagsöverlåtelser är inte bara juridik och ekonomi. Det kan även vara en hel del känslor inblandade. Det finns företag i Sverige som har drivits av samma familj sedan Vasaättens dagar. Och den som kan sin svenska historia vet att Gustav Vasas söner, och deras söner, stred sinsemellan om den svenska tronen. Det går för det mesta mindre vilt till när företag ska överlåtas från ägare till barn, men det är viktigt att det görs på ett sätt som respekterar allas önskemål och åsikter. Juridiken vinner inte alltid över husfriden.